DJ line up – Maratangon 2014

DJ ROBERTO LEHNER (Switzerland)

ROBERTOm

DJ DARK-OH (Serbia)

DARKOm

DJ VLADISLAV BASTOON PETROV (Bulgaria)

VLADImDJ CSONGOR KICSI (Romania)
CSONGORmDJ MARIJA BEJKOVA (Macedonia)
1901262_10152842972643112_3476705662662912982_n